گزارش کار آزمایش پاندول مرکب

۳۵,۰۰۰ تومان

گزارش کار آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات – آزمایش پاندول مرکب در این پست برای شما گزارش کار آزمایش پاندول مرکب…

گزارش کار آزمایش پاندول ساده

۳۵,۰۰۰ تومان

گزارش کار آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات – آزمایش پاندول ساده در این پست برای شما گزارش کار آزمایش پاندول ساده…

گزارش کار آزمایش تعادل بیفیلار

۳۵,۰۰۰ تومان

گزارش کار آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات – آزمایش تعادل بیفیلار در این پست برای شما گزارش کار آزمایش تعادل بیفیلار…

آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات

آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات با هدف آشنایی و بررسی ویژگی های رفتارهای دینامیکی و ارتعاشی سازه های مختلف است. نتایج این آزمای ها در راستای تکمیل و تفهیم عملی تئوری ارائه شده در درس های دینامیک و ارتعاشات  مکانیکی است. انواع آزمایش‌هایی که در این آزمایشگاه انجام می‌شود عبارتند از:

 • آزمایش سرعت‌های بحرانی محورهای دوار
 • آزمایش پاندول ساده، آزمایش پاندول مرکب، آزمایش مرکز ضربه پاندول کارتر، آزمایش بیفیلار
 • آزمایش ارتعاشات آزاد با استهلاک ویسکوزی، آزمایش ارتعاشات اجباری با استهلاک ویسکوزی
 • آزمایش ارتعاشات پیچشی یک رتور، آزمایش ارتعاشات پیچشی با دو رتور، آزمایش ارتعاشات پیچشی آزاد با استهلاک ویسکوزی
 • آزمایش فرکانس طبیعی یک تیر با چندین جرم-جاذب ارتعاشات بدون مستهلک کننده ویسکوزی، آزمایش ارتعاشات عرضی تیرها همراه با مستهلک کننده ویسکوزی
 • آزمایش ارتعاشات پیچشی نوسانگر دو جرمی، سه جرمی، چهار جرمی
 • آزمایش پدیده‌ی خود مرتعش
 • آزمایش ژیروسکوپ
 • آزمایش بالانس استاتیکی و دینامیکی
 • آزمایش چرخ دنده‌های خورشیدی
 • آزمایش آنالیز پیرو و بادامک