سیستم های تبرید جذبی

۱۵,۰۰۰ تومان

سیستم های تبرید جذبی در این پروژه به معرفی انواع سیستم های تبرید جذبی و بررسی انواع سیکل های تبرید…

دیوار برشی فولادی SPSW

۱۴,۰۰۰ تومان

دیوار برشی فولادی Steel Plate Shear Wall در این پروژه به معرفی و بررسی انواع سیستم دیوار برشی فولادی و…

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺘﻮن ﺑﺘﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﺣﺮارت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از Abaqus

۱۴,۰۰۰ تومان

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺘﻮن ﺑﺘﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﺣﺮارت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از Abaqus در این پروژه کمیاب برای شما به ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺘﻮن ﺑﺘﻨﯽ ﺗﺤﺖ…

طراحی ستون کامپوزیت (حل تمرین ستون های مرکب)

۱۵,۰۰۰ تومان

طراحی ستون کامپوزیت در این جزوه کمیاب برای شما حل تمرین طراحی ستون کامپوزیت (ستون مرکب)، یک مثال به صورت…

انواع کاویتاسیون و مدل های آشفتگی

۱۴,۰۰۰ تومان

انواع کاویتاسیون و مدل های آشفتگی در این پست برای شما انواع کاویتاسیون و مدل های آشفتگی را آماده کرده‌ایم.…

پایان نامه طراحی، ساخت و آزمایش دستگاه سختی متغیر برای جداسازی لرزه ای

۱۲,۰۰۰ تومان

پایان نامه طراحی، ساخت و آزمایش دستگاه سختی متغیر برای جداسازی لرزه ای در بخش پایان نامه های رشته مهندسی…

پایان نامه آنالیز دیوار برشی غیر صلب با استفاده از مدلسازی به روش عضو خرپایی

۱۵,۰۰۰ تومان

پایان نامه آنالیز دیوار برشی غیر صلب با استفاده از مدلسازی به روش عضو خرپایی در بخش پایان نامه های…

قرارداد حفاری کانال لوله آب

۲۵,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

قرارداد حفاری کانال لوله آب در این محصول برای شما یک قرارداد حفاری کانال آب (لوله انتقال آب) که شامل…