سوالات ماشین ابزار کار درجه 2 فنی و حرفه ای ویژه آزمون های ادواری

۷,۰۰۰ تومان

سوالات ماشین ابزار کار درجه 2 فنی و حرفه ای ویژه آزمون های ادواری در این پست برای شما یک…

سوالات جوشکاری قوس الکتریکی E3 فنی و حرفه ای ویژه آزمون های ادواری

۱۰,۰۰۰ تومان

سوالات جوشکاری قوس الکتریکی E3 فنی و حرفه ای ویژه آزمون های ادواری در این پست برای شما یک پکیج…

سوالات کارور PLC درجه 2 فنی و حرفه ای ویژه آزمون های ادواری

۱۱,۰۰۰ تومان

سوالات کارور PLC درجه 2 فنی و حرفه ای ویژه آزمون های ادواری در این پست برای شما یک پکیج…

سوالات جوشکاری اکسی استیلن فنی و حرفه ای ویژه آزمون های ادواری

۱۰,۰۰۰ تومان

سوالات جوشکاری اکسی استیلن فنی و حرفه ای ویژه آزمون های ادواری در این پست برای شما یک پکیج بی‌نظیر…

سوالات جوشکاری مقاومتی فنی و حرفه ای ویژه آزمون های ادواری

۷,۰۰۰ تومان

سوالات جوشکاری مقاومتی فنی و حرفه ای ویژه آزمون های ادواری در این پست برای شما یک پکیج بی‌نظیر از…

سوالات جوشکار زیرپودری فنی و حرفه ای ویژه آزمون های ادواری

۱۰,۰۰۰ تومان

سوالات جوشکار زیرپودری فنی و حرفه ای ویژه آزمون های ادواری در این پست برای شما یک پکیج بی‌نظیر از…

سوالات جوشکار گاز محافظ CO2 فنی و حرفه ای ویژه آزمون های ادواری

۱۰,۰۰۰ تومان

سوالات جوشکار گاز محافظ CO2 فنی و حرفه ای ویژه آزمون های ادواری در این پست برای شما یک پکیج…

سوالات فرزکار CNC درجه ۲ فنی و حرفه ای ویژه آزمون های ادواری

۱۰,۰۰۰ تومان

سوالات فرزکار CNC درجه ۲ فنی و حرفه ای ویژه آزمون های ادواری در این پست برای شما یک پکیج…

سوالات ICDL درجه ۲ فنی و حرفه ای ویژه آزمون های ادواری

۱۰,۰۰۰ تومان

سوالات ICDL درجه ۲ فنی و حرفه ای ویژه آزمون های ادواری در این پست برای شما یک پکیج بی‌نظیر…

آزمون‌ های ادواری فنی و حرفه ای

واحدهای فنی و حرفه‌ای استان‌ها هر ساله دوره‌های متعددی را برگزار می‌کنند و پایان هر دوره به افرادی که در این دوره‌ها شرکت کرده‌اند و آزمون ‌های ادواری فنی و حرفه ای حد نصاب نمره را کسب کرده‌اند، گواهینامه مرتبط داده می‌شود. اگر فردی مهارتی دارد و به هر دلیل امکان شرکت در کلاس‌های فنی حرفه‌ای را ندارد می‌تواند در آزمون ادواری فنی و حرفه‌ای شرکت کرده و گواهینامه مرتبط با مهارت خود را دریافت کند. هر ساله با توجه به تعداد متقاضیان و رشته هایی که متقاضی دریافت گواهینامه آنها هستند، برای آزمونهای فنی و حرفه ای برنامه ریزی می‌شود و زمان آزمون ها در سایت فنی و حرفه‌ای اعلام می‌شود. متقاضیان می توانند برای ثبت نام آزمون ادواری مربوطه به سایت فنی و حرفه ای مراجعه کرده و برای آزمون ثبت نام کنند.

نکات قابل توجه :

  • سن متقاضی باید حداقل ۱۵ سال تمام باشد.
  • متقاضی باید تابعیت ایرانی یا کارت اقامت ایران داشته باشد
  • متقاضی باید مدرک تحصیلی متناسب با حرفه مورد نظر را داشته باشد.
  • متقاضیان بومی آزمون ادواری فنی و حرفه‌ای می‌توانند در سال حداکثر ۲ بار در آزمون ادواری فنی و حرفه ‌ای شرکت کنند.
  • اگر متقاضیان در این آزمون‌ها حد نصاب نمره را به دست نیاوردند، باید به مراکز فنی و حرفه‌ای مراجعه کرده و برای تکمیل مهارت خود در دوره‌های فنی و حرفه شرکت کنند.
  • در صورتی که دانش آموزان کاردانش نتوانند در آزمون‌های پایان دوره خود حد نصاب نمره قبولی را کسب کنند و برای آموزش به دوره‌های بزرگسال هدایت شوند می‌توانند در این آزمون‌ها شرکت کنند.