برنامه اکسل محاسبه چسبندگی خاک و زاویه اصطکاک

۳۸,۰۰۰ تومان

برنامه اکسل محاسبه چسبندگی خاک و زاویه اصطکاک (معیار گسیختگی موهر کولمب) معیار گسیختگی موهر کولمب یک معیار ریاضی برای…

برنامه اکسل دانه بندی خاک یا طبقه بندی مصالح سنگی EXCELL

۳۸,۰۰۰ تومان

برنامه اکسل دانه بندی خاک یا طبقه بندی مصالح سنگی برنامه اکسل دانه بندی خاک با توجه به رابط کاربری…

برنامه اکسل تحلیل قاب پرتال PORTAL ANALYSIS

۳۵,۰۰۰ تومان

برنامه اکسل تحلیل قاب پرتال دانشجویان عمران که در حال گذراندن، پروژه فولاد و بتن در انتهای دوره کارشناسی هستند…

طراحی فیلتر در سدهای خاکی

۳۰,۰۰۰ تومان

طراحی فیلتر در سدهای خاکی فایلی که برای شما قرار داده شده مربوط به طراحی فیلتر در سدهای خاکی است…