ابزارهای اکسل در مدیریت پروژه

۶۸,۰۰۰ تومان

ابزارهای اکسل در مدیریت پروژه پکیج ابزارهای اکسل در مدیریت پروژه در واقع شامل 3 برنامه اکسل در ارتباط با…

محاسبه حجم مخزن در اکسل

۲۰,۰۰۰ تومان

محاسبه حجم مخزن در اکسل محاسبه حجم مخزن را اگر بخواهید برای یک استوانه محاسبه شود شاید کار ساده‌ای باشد…

برنامه نمودار پیشرفت پروژه در اکسل

۲۰,۰۰۰ تومان

برنامه نمودار پیشرفت پروژه در اکسل برنامه نمودار پیشرفت پروژه در اکسل به شما کمک می‌کند پیشرفت پروژه را بر…

اکسل تقویم 1401 همراه با ساعت آنلاین کشورها

۳۵,۰۰۰ تومان

اکسل تقویم 1401 همراه با ساعت آنلاین کشورها و یادآور وقایع کاری فایل اکسل تقویم 1401 صرفاً یک تقویم اکسلی…

برنامه اکسل پروفیل طولی راه

۲۰,۰۰۰ تومان

برنامه اکسل پروفیل طولی راه یا مقطع طولی راه پروفیل طولی راه در واقع می‌توان نیمرخ برشی از ابتدا تا…

برنامه اکسل محاسبه مساحت زمین نامنظم

۲۰,۰۰۰ تومان

برنامه اکسل محاسبه مساحت زمین نامنظم در مواردی که شکل هندسی ما نامنظم است محاسبه مساحت پیچیده می‎شود همچنین در…

برنامه اکسل محاسبه چسبندگی خاک و زاویه اصطکاک

۲۸,۰۰۰ تومان

برنامه اکسل محاسبه چسبندگی خاک و زاویه اصطکاک (معیار گسیختگی موهر کولمب) معیار گسیختگی موهر کولمب یک معیار ریاضی برای…

اکسل تبدیل مختصات UTM به طول و عرض جغرافیایی

۱۵,۰۰۰ تومان

اکسل تبدیل مختصات UTM به طول و عرض جغرافیایی در بسیاری از فعالیت‌های مهندسی و نقشه برداری لازم است مختصات…

فایل اکسل صورت جلسه کارگاهی

۲۰,۰۰۰ تومان

فایل اکسل صورت جلسه کارگاهی و تنظیم آن از موارد متداولی که در دفاتر فنی پروژه‌های عمرانی بصورت روزمزه انجام…