پروژه طراحی لرزه ای سازه فولادی با قاب خمشی ویژه

۳۵,۰۰۰ تومان

پروژه طراحی لرزه ای سازه فولادی با قاب خمشی ویژه یکی از مهمترین پروژه های طول تحصیل رشته مهندسی عمران…

پایان نامه طراحی، ساخت و آزمایش دستگاه سختی متغیر برای جداسازی لرزه ای

۱۲,۰۰۰ تومان

پایان نامه طراحی، ساخت و آزمایش دستگاه سختی متغیر برای جداسازی لرزه ای در بخش پایان نامه های رشته مهندسی…

پایان نامه آنالیز دیوار برشی غیر صلب با استفاده از مدلسازی به روش عضو خرپایی

۱۵,۰۰۰ تومان

پایان نامه آنالیز دیوار برشی غیر صلب با استفاده از مدلسازی به روش عضو خرپایی در بخش پایان نامه های…