انواع کاویتاسیون و مدل های آشفتگی

۱۴,۰۰۰ تومان

انواع کاویتاسیون و مدل های آشفتگی در این پست برای شما انواع کاویتاسیون و مدل های آشفتگی را آماده کرده‌ایم.…

طراحی تیر و ستون فولادی بر اساس نشریه 360

۱۸,۰۰۰ تومان

طراحی تیر و ستون فولادی بر اساس نشریه 360 در این جزوه کمیاب بهسازی لرزه ای 5 مثال از طراحی…

نقشه ساختمان اداری بتنی 6 طبقه

۳,۰۰۰ تومان

نقشه ساختمان اداری بتنی 6 طبقه در فایل زیر یک نمونه نقشه ساختمان اداری بتنی 6 طبقه همراه با جزئیات…

طراحی فیلتر در سدهای خاکی

۱۲,۰۰۰ تومان

طراحی فیلتر در سدهای خاکی فایلی که برای شما قرار داده شده مربوط به طراحی فیلتر در سدهای خاکی است…

رابطه کاهندگی طیفی با فرمت اکسل

۱۸,۰۰۰ تومان

رابطه کاهندگی طیفی با فرمت اکسل در فایل اکسل زیر جداول رابطه کاهندگی طیفی با فرمت اکسل آورده شده است.…

نقشه سازه 2 طبقه بتنی

۳,۰۰۰ تومان

نقشه سازه 2 طبقه بتنی در فایل زیر یک نمونه نقشه سازه 2 طبقه بتنی همراه با جزئیات اجرایی مناسب…

نقشه اجرایی ساختمان اداری L شکل (سازه فولادی)

۵,۰۰۰ تومان

نقشه اجرایی ساختمان اداری L شکل در فایل زیر یک نمونه نقشه اجرایی ساختمان اداری L شکل همراه با جزئیات…

نقشه سازه ای حسینیه همراه با پلان معماری

۵,۰۰۰ تومان

نقشه سازه ای حسینیه همراه با پلان معماری در فایل زیر یک نمونه نقشه سازه ای حسینیه همراه با پلان…

پلان سازه ای و معماری دانشگاه (کامل)

۵,۰۰۰ تومان

پلان سازه ای و معماری دانشگاه در فایل زیر یک نمونه پلان سازه ای و معماری دانشگاه (نما، برش، اسکلت…