لیسپ درج کد ارتفاعی

۲۸,۰۰۰ تومان

دانلود لیسپ درج کد ارتفاعی در اتوکد به همراه آموزش افزایش سرعت کار در اتوکد یکی از مهارت هایی است…

برنامه اکسل پروفیل طولی راه

۱۸,۰۰۰ تومان

برنامه اکسل پروفیل طولی راه یا مقطع طولی راه پروفیل طولی راه در واقع می‌توان نیمرخ برشی از ابتدا تا…

برنامه اکسل محاسبه مساحت زمین نامنظم

۲۰,۰۰۰ تومان

برنامه اکسل محاسبه مساحت زمین نامنظم در مواردی که شکل هندسی ما نامنظم است محاسبه مساحت پیچیده می‎شود همچنین در…

برنامه اکسل محاسبه چسبندگی خاک و زاویه اصطکاک

۲۸,۰۰۰ تومان

برنامه اکسل محاسبه چسبندگی خاک و زاویه اصطکاک (معیار گسیختگی موهر کولمب) معیار گسیختگی موهر کولمب یک معیار ریاضی برای…

اکسل تبدیل مختصات UTM به طول و عرض جغرافیایی

۲۰,۰۰۰ تومان

اکسل تبدیل مختصات UTM به طول و عرض جغرافیایی در بسیاری از فعالیت‌های مهندسی و نقشه برداری لازم است مختصات…

فایل اکسل صورت جلسه کارگاهی

۲۰,۰۰۰ تومان

فایل اکسل صورت جلسه کارگاهی و تنظیم آن از موارد متداولی که در دفاتر فنی پروژه‌های عمرانی بصورت روزمزه انجام…

برنامه اکسل یک دهم دهانه برای تحلیل قاب

۲۵,۰۰۰ تومان

برنامه اکسل یک دهم دهانه برای تحلیل قاب روش یک دهم دهانه یکی از ساده ترین روش‌ها برای تحلیل بار…

برنامه اکسل رسم دایره مور

۲۰,۰۰۰ تومان

برنامه اکسل رسم دایره مور و محاسبه تنش های اصلی با استفاده از روش دایره مور می‌توان تنش‌های اصلی، تنش…

برنامه زمان بندی پروژه زهکشی تحت اکسل

۲۸,۰۰۰ تومان

برنامه زمان بندی پروژه زهکشی تحت اکسل در این مطلب برای شما برنامه زمان بندی پروژه زهکشی تحت اکسل دارای…