کتاب طراحی مبدل حرارتی در ۵ جلد

۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی مبدل حرارتی در ۵ جلد (Heat Exchanger Design Handbook) در این پست برای شما کتاب طراحی مبدل حرارتی…