جزوه نکات مبحث 8 مقررات ملی ساختمان (ویژه آزمون نظام مهندسی)

۷۲,۰۰۰ تومان

جزوه نکات مبحث 8 (ویژه آزمون نظام مهندسی) جزوه نکات مبحث 8 حاوی نکات مهم بصورت هایلایت شده و تصویری…