دیوار برشی فولادی SPSW

۲۸,۰۰۰ تومان

دیوار برشی فولادی Steel Plate Shear Wall در این پروژه به معرفی و بررسی انواع سیستم دیوار برشی فولادی و…

پایان نامه آنالیز دیوار برشی غیر صلب با استفاده از مدلسازی به روش عضو خرپایی

۱۵,۰۰۰ تومان

پایان نامه آنالیز دیوار برشی غیر صلب با استفاده از مدلسازی به روش عضو خرپایی در بخش پایان نامه های…