آموزش نرم افزار کیکو

۵۲,۰۰۰ تومان

آموزش نرم افزار کیکو KIJKO به همراه مثال با آموزش نرم افزار کیکو Kijko در خدمت شما هستیم که برای…

طراحی ستون کامپوزیت CSR (حل تمرین ستون های مرکب)

۳۸,۰۰۰ تومان

طراحی ستون کامپوزیت در این جزوه کمیاب برای شما حل تمرین طراحی ستون کامپوزیت (ستون مرکب)، یک مثال به صورت…