فرم های عمومی پروژه های نفت و گاز

۵۲,۰۰۰ تومان

فرم های عمومی پروژه های نفت و گاز این محصول شامل فرم های عمومی پروژه های نفت و گاز می‌باشد…

فرم های پایپینگ و پایپ ‌لاین در پروژه های نفت و گاز

۵۸,۰۰۰ تومان

دانلود فرم های پایپینگ و پایپ ‌لاین در پروژه های نفت و گاز در این پست برای شما محصول فرم…

فرم های مهندسی برق در پروژه های نفت و گاز

۴۸,۰۰۰ تومان

فرم های مهندسی برق در پروژه های نفت و گاز این محصول شامل فرم های مهندسی برق در پروژه های…

فرم های معماری در پروژه های نفت و گاز

۳۸,۰۰۰ تومان

فرم های معماری در پروژه های نفت و گاز این محصول شامل فرم های معماری در پروژه های نفت و…

فرم های مهندسی ابزار دقیق در پروژه های نفت و گاز

۴۵,۰۰۰ تومان

فرم های مهندسی ابزار دقیق در پروژه های نفت و گاز این محصول شامل فرم های مهندسی ابزار دقیق در…

فرم های مخازن در پروژه های نفت و گاز

۴۵,۰۰۰ تومان

فرم های مخازن در پروژه های نفت و گاز این محصول شامل فرم های مخازن در پروژه های نفت و…

فرم های جوشکار در پروژه های نفت و گاز

۳۵,۰۰۰ تومان

فرم های جوشکار در پروژه های نفت و گاز این محصول شامل فرم های جوشکار در پروژه های نفت و…

سایت مهندسی نفت و گاز

بخش مهندسی نفت و گاز ساخت و اجرا که شامل مجموعه فایلهای مهندسی نفت و گاز از جمله فایلها و نقشه‌های نرم‌افزارهای مهندسی نفت و گاز، فرم‌ها، مقالات، کتاب‌ها و … این رشته محبوب مهندسی می‌باشد را مشاهده کنید. مهندسی نفت به جنبه‌های اكتشاف، حفاری، تولید، و انتقال ذخایر زیرزمینی نفت مربوط می باشد. متخصصان این رشته باید درك كامل و جامعی از اصول زمینشناختی مرتبط با اكتشاف و تولید هیدروكربنها داشته باشند. مهندس نفت باید هم اصول متعارف طراحی مهندسی (بطور عام) و هم اصولی را كه به طور خاص با زمینه مهندسی نفت ارتباط دارد را بداند و بتواند آنها را به كار بندد. این اصول در برنامه آموزشی دوره‌های مهندسی نفت ارائه میشوند. به علاوه، دارا بودن پایه قوی در ریاضیات و علوم قابلیتهای حرفه‌ای مهندسان آینده را گسترش میدهد.

از آنجائیكه تعداد زیادی از مهندسان به عنوان سرپرست یا مدیر اجرایی استخدام می‌شوند، لذا بر مهارتهای مدیریتی نیز تأكید می‌گردد. بدین ترتیب دانشجویان فرصت می‌یابند تا در مشاغل با معنا و پراهمیت در همه دوره‌های صنعت نفت وارد شوند، تحصیلات خود را تا مدارج عالی ادامه دهند، یا در برخی موارد تلفیقی از استخدام حرفهای و ادامه تحصیل را در پیش بگیرند.

گرایش‌های مهندسی نفت :

مهندسی اکتشاف

این گرایش ارتباط نزدیکی با زمین‌شناسی دارد. در اولین مرحله کشف حوزه‌های نفتی انجام می‌گیرد. مهندسان اکتشاف با بکار بردن شیوه‌های مختلف (مانند لرزه‌نگاری) به وجود یا عدم وجود نفت پی می‌برند.

مهندسی مخازن

به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که محصول نفت و گاز به ‌واسطه تعیین موقعیت مناسب چاه، سطح میزان استخراج و افزایش‌دادن روش‌های بازیافت نفت، بهینه‌سازی شود.

مهندسی حفاری

از لحاظ فنی، حفاری اکتشافی، استخراج و تزریق چاه‌ها را مدیریت می‌کند.

مهندسی بهره‌برداری

که شامل مهندسی زیرسطحی است که اختلال بین مخزن و چاه را مدیریت می‌کند. وظایف مهندس بهره‌برداری، پرفوراسیون، مهارکردن شن، کنترل جریان حفاری نزولی، کنترل تجهیزات حفاری نزولی، ارزیابی کردن روش‌های ساختگی انتقال از راه هوا و همچنین انتخاب سطح تجهیزاتی که جداکننده مایع تولید شده‌اند (نفت، گاز طبیعی و آب)، هستند.