مدل سالیدورک قالب تزریق پلاستیک 3 بعدی

۱۶,۰۰۰ تومان

مدل سالیدورک قالب تزریق پلاستیک 3 بعدی پیشرفت‌های روز افزون در اتوماسیون طراحی و هزینه‌های قابل توجه آن و ساخت…

مدل سالیدورک دریل 3 بعدی

۹,۰۰۰ تومان

مدل سالیدورک دریل 3 بعدی پیشرفت‌های روز افزون در اتوماسیون طراحی و هزینه‌های قابل توجه آن و ساخت قطعات و…

مدل سالیدورک قیچی باغبانی 3 بعدی

۱۰,۰۰۰ تومان

مدل سالیدورک قیچی باغبانی 3 بعدی پیشرفت‌های روز افزون در اتوماسیون طراحی و هزینه‌های قابل توجه آن و ساخت قطعات…

مدل سالیدورک توربوشارژر 3 بعدی

۱۴,۰۰۰ تومان

مدل سالیدورک توربوشارژر 3 بعدی پیشرفت‌های روز افزون در اتوماسیون طراحی و هزینه‌های قابل توجه آن و ساخت قطعات و…

مدل سالیدورک کمک فنر 3 بعدی

۱۲,۰۰۰ تومان

مدل سالیدورک کمک فنر 3 بعدی پیشرفت‌های روز افزون در اتوماسیون طراحی و هزینه‌های قابل توجه آن و ساخت قطعات…