آموزش پاورپوینت 2019

۲۲,۰۰۰ تومان

آموزش پاورپوینت 2019 با توجه به رشد تکنولوژی و همچنین نیاز به ارائه کردن مسائل مختلف، بیان نیازها و مشکلات…

اکسل فهرست بها فوق توزیع برق 99 خطوط زمینی، هوایی و پستهای انتقال

۱۰,۰۰۰ تومان

شما می‌توانید فایل های اکسل فهرست بها را بصورت کلی و یا تکی و با انتخاب فایل مورد نظر در قسمت فهرست فایل‌ها، خریداری کنید.

 

سوالات ICDL درجه ۲ فنی و حرفه ای ویژه آزمون های ادواری

۱۰,۰۰۰ تومان

سوالات ICDL درجه ۲ فنی و حرفه ای ویژه آزمون های ادواری در این پست برای شما یک پکیج بی‌نظیر…

سوالات اسکلت ساز ساختمان 3 فنی و حرفه ای ویژه آزمون های ادواری

۵,۰۰۰ تومان

سوالات اسکلت ساز ساختمان 3 فنی و حرفه ای ویژه آزمون های ادواری در این پست برای شما یک پکیج…

سوالات برقکار ساختمان 3 فنی و حرفه ای ویژه آزمون های ادواری

۶,۵۰۰ تومان

سوالات برقکار ساختمان 3 فنی و حرفه ای ویژه آزمون های ادواری در این پست برای شما یک پکیج بی‌نظیر…

سوالات HSE فنی و حرفه ای ویژه آزمون های ادواری

۱۷,۰۰۰ تومان

سوالات HSE فنی و حرفه ای ویژه آزمون های ادواری در این پست برای شما یک پکیج بی‌نظیر از سوالات…

سوالات ابزار دقیق فنی و حرفه ای ویژه آزمون های ادواری

۶,۵۰۰ تومان

سوالات ابزار دقیق فنی و حرفه ای ویژه آزمون های ادواری در این پست برای شما یک پکیج بی‌نظیر از…

سوالات تراشکاری 2 فنی و حرفه ای ویژه آزمون های ادواری

۱۲,۰۰۰ تومان

سوالات تراشکاری 2 فنی و حرفه ای ویژه آزمون های ادواری در این پست برای شما یک پکیج بی‌نظیر از…