تایید کنید که ربات نیستید با انتخاب ماشین.

  Suggest Gif

  توضییحات :

  • بعد از نظرسنجی، پروژه پیشنهادی برنده شده برای پیشنهاد دهنده آن بصورت رایگان ارسال می‌شود.
  • لطفا در توضییحات پروژه، رشته، نرم‌افزار و کاربرد محصول را بیان بفرمائید.

  نمونه محصول پیشنهاد شده :

  • نام و نام خوانوادگی : ساناز آشتیان
  • ایمیل : sanaz.ashtiyan64@gmail.com
  • نام پروژه : مدت زمان تکان قوی زمین لرزه یا زمان موثر زلزله
  • توضییحات پروژه : محاسبه مدت زمان تکان قوی زمین لرزه یا زمان موثر زلزله برای رشته مهندسی زلزله بوسیله نرم‌افزار متلب.