کد متلب حل ماتریس سه قطری توماس

۱۸,۰۰۰ تومان

کد متلب حل ماتریس سه قطری توماس (الگوریتم توماس) روش الگوریتم توماس یا معادل انگلیسی آن tridiagonal matrix algorithm یکی…

کد متلب روش تفاضلات محدود برای حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم

۱۵,۰۰۰ تومان

کد متلب روش تفاضلات محدود برای حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم حل معادلات دیفرانسیل به دلیل پارامترهای غیر خطی به…

کد متلب درونیابی تفاضلات تقسیم شده نیوتون

۱۸,۰۰۰ تومان

کد متلب درونیابی تفاضلات تقسیم شده نیوتون روش درونیابی تفاضلات تقسیم شده نیوتون با گرفتن تعداد نقاط از یک تابع…

تحلیل تیر دو بعدی در متلب به روش اجزاء محدود

۲۸,۰۰۰ تومان

تحلیل تیر دو بعدی در متلب به روش اجزاء محدود در این محصول تحلیل تیر دو بعدی در متلب به…

کد متلب دایره مور در حالت دو بعدی و سه بعدی

۲۰,۰۰۰ تومان

کد متلب دایره مور و رسم در حالت دو بعدی و سه بعدی دایره مور در واقع یک روش ترسیمی…

کد متلب روش کرامر برای حل دستگاه معادلات

۱۰,۰۰۰ تومان

کد متلب روش کرامر برای حل دستگاه معادلات الگوریتم کرامر یا معادل انگلیسی آن Cramer’s rule یکی از روش های محاسباتی…

درونیابی اسپلاین در متلب

۱۰,۰۰۰ تومان

درونیابی اسپلاین در متلب روش درونیابی اسپلاین با گرفتن تعداد نقاط از یک تابع بصورت جدول می‌تواند یک نقطه دلخواه…

درونیابی هرمیت در متلب

۱۸,۰۰۰ تومان

درونیابی هرمیت در متلب روش درونیابی هرمیت یا Hermite Interpolation با گرفتن تعداد نقاط می تواند برازش منحنی را محاسبه…

روش برونیابی ریچاردسون در متلب برای حل معادله دیفرانسیل

۱۰,۰۰۰ تومان

روش برونیابی ریچاردسون در متلب برای حل معادله دیفرانسیل حل معادلات دیفرانسیل به دلیل پارامترهای غیر خطی به روش تحلیلی…