برنامه زمان بندی ساختمان بیمارستان 4 طبقه فولادی تحت اکسل

۲۸,۰۰۰ تومان

برنامه زمان بندی ساختمان بیمارستان 4 طبقه فولادی در این مطلب برای شما برنامه زمان بندی ساختمان بیمارستان 4 طبقه…

برنامه زمان بندی ساختمان 5 طبقه بتنی تحت اکسل

۲۸,۰۰۰ تومان

برنامه زمان بندی ساختمان 5 طبقه بتنی در این مطلب برای شما برنامه زمان بندی ساختمان 5 طبقه بتنی تحت…

برنامه زمان بندی ساختمان 3 طبقه بتنی تحت اکسل

۲۸,۰۰۰ تومان

برنامه زمان بندی ساختمان 3 طبقه بتنی در این مطلب برای شما برنامه زمان بندی ساختمان 3 طبقه بتنی تحت…

لیسپ ترسیم مقطع بتنی

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود لیسپ ترسیم مقطع بتنی افزایش سرعت کار در اتوکد یکی از مهارت هایی است که هر مهندس هنگام انجام…

تحلیل تیر دو بعدی در متلب به روش اجزاء محدود

۲۰,۰۰۰ تومان

تحلیل تیر دو بعدی در متلب به روش اجزاء محدود در این محصول تحلیل تیر دو بعدی در متلب به…

برنامه اکسل محاسبه حجم مخزن

۲۵,۰۰۰ تومان

برنامه اکسل محاسبه حجم مخزن محاسبه حجم مخزن را اگر بخواهید برای یک استوانه محاسبه شود شاید کار ساده‌ای باشد…

لیسپ درج کد ارتفاعی

۲۸,۰۰۰ تومان

دانلود لیسپ درج کد ارتفاعی در اتوکد به همراه آموزش افزایش سرعت کار در اتوکد یکی از مهارت هایی است…

برنامه اکسل پروفیل طولی راه

۱۸,۰۰۰ تومان

برنامه اکسل پروفیل طولی راه یا مقطع طولی راه پروفیل طولی راه در واقع می‌توان نیمرخ برشی از ابتدا تا…

برنامه اکسل محاسبه مساحت زمین نامنظم

۲۰,۰۰۰ تومان

برنامه اکسل محاسبه مساحت زمین نامنظم در مواردی که شکل هندسی ما نامنظم است محاسبه مساحت پیچیده می‎شود همچنین در…