پکیج لیسپ های کاربردی اتوکد

۷۸,۰۰۰ تومان

پکیج لیسپ های کاربردی اتوکد برای مهندسان عمران پکیج لیسپ های کاربردی اتوکد در واقع شامل 7 لیسپ مهم در…

ابزارهای اکسل در مدیریت پروژه

۷۲,۰۰۰ تومان

ابزارهای اکسل در مدیریت پروژه پکیج ابزارهای اکسل در مدیریت پروژه در واقع شامل 3 برنامه اکسل در ارتباط با…

برنامه زمان بندی ساختمان بتنی 7 طبقه تحت اکسل

۴۸,۰۰۰ تومان

برنامه زمان بندی ساختمان بتنی 7 طبقه تحت اکسل در این مطلب برای شما برنامه زمان بندی ساختمان بتنی 7…

نمونه برنامه زمان بندی ساختمان 6 طبقه بتنی تحت اکسل

۴۸,۰۰۰ تومان

نمونه برنامه زمان بندی ساختمان 6 طبقه بتنی در این مطلب برای شما نمونه برنامه زمان بندی ساختمان 6 طبقه…

لیسپ ترسیم کادر در اتوکد

۱۴,۰۰۰ تومان

دانلود لیسپ ترسیم کادر در اتوکد به همراه آموزش افزایش سرعت کار در اتوکد یکی از مهارت‌هایی است که هر…

لیسپ برچسب CENTROID در اتوکد

۱۶,۰۰۰ تومان

لیسپ برچسب CENTROID در اتوکد (3D Solids/Region/Polyline) به همراه آموزش افزایش سرعت کار در اتوکد یکی از مهارت‌هایی است که…

لیسپ انتخاب اجسام توپر مشابه در اتوکد

۱۴,۰۰۰ تومان

لیسپ انتخاب اجسام توپر مشابه در اتوکد (3D Solids) به همراه آموزش افزایش سرعت کار در اتوکد یکی از مهارت‌هایی…

برنامه زمان بندی ساخت مخزن تحت اکسل

۳۵,۰۰۰ تومان

برنامه زمان بندی ساخت مخزن تحت در این مطلب برای شما برنامه زمان بندی ساخت مخزن تحت اکسل دارای 146…

برنامه زمان بندی ساخت سد تحت اکسل

۲۸,۰۰۰ تومان

برنامه زمان بندی ساخت سد در این مطلب برای شما برنامه زمان بندی ساخت سد تحت اکسل دارای 663 فعالیت…