کد نویسی اجزا محدود خرپا دو بعدی در متلب

۳۵,۰۰۰ تومان

کد نویسی اجزا محدود خرپا دو بعدی در متلب در این محصول کد نویسی اجزا محدود خرپا دو بعدی در…

ارتعاشات سیستم با جرم متمرکز در متلب

۳۲,۰۰۰ تومان

ارتعاشات سیستم با جرم متمرکز در متلب در این پست محصول ارتعاشات سیستم با جرم متمرکز در متلب با را…

حل معادله آونگ دو درجه آزادی در متلب | با جرم متمرکز

۳۲,۰۰۰ تومان

 حل معادله آونگ با دو درجه آزادی در متلب | با جرم متمرکز در این پست محصول حل معادله آونگ…

کد متلب تحلیل خرپای دو بعدی به روش المان محدود

۳۵,۰۰۰ تومان

کد متلب تحلیل خرپای دو بعدی به روش المان محدود این محصول شامل کد متلب تحلیل خرپای دو بعدی به…