کد متلب طراحی سطح مقطع I شکل با هدف بیشینه‌ سازی گشتاور

۲۵,۰۰۰ تومان

کد متلب طراحی سطح مقطع I شکل با هدف بیشینه‌سازی گشتاور دوم سطح این محصول شامل کد متلب طراحی سطح…