جزوه خلاصه نکات مبحث 12 مقررات ملی ساختمان (ویژه آزمون نظام مهندسی)

۴۲,۰۰۰ تومان

جزوه خلاصه نکات مبحث 12 (ویژه آزمون نظام مهندسی) جزوه خلاصه نکات مبحث 12 حاوی خلاصه برداری نکات مهم مبحث…