پکیج لیسپ های کاربردی اتوکد

قیمت اصلی ۱۱۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۸,۰۰۰ تومان است.

پکیج لیسپ های کاربردی اتوکد برای مهندسان عمران پکیج لیسپ های کاربردی اتوکد در واقع شامل 7 لیسپ مهم در…

لیسپ ترسیم کادر در اتوکد

۱۸,۰۰۰ تومان

دانلود لیسپ ترسیم کادر در اتوکد به همراه آموزش افزایش سرعت کار در اتوکد یکی از مهارت‌هایی است که هر…

لیسپ برچسب CENTROID در اتوکد

۱۶,۰۰۰ تومان

لیسپ برچسب CENTROID در اتوکد (3D Solids/Region/Polyline) به همراه آموزش افزایش سرعت کار در اتوکد یکی از مهارت‌هایی است که…

لیسپ انتخاب اجسام توپر مشابه در اتوکد

۱۴,۰۰۰ تومان

لیسپ انتخاب اجسام توپر مشابه در اتوکد (3D Solids) به همراه آموزش افزایش سرعت کار در اتوکد یکی از مهارت‌هایی…

لیسپ ترسیم مقطع بتنی

۱۰,۰۰۰ تومان

دانلود لیسپ ترسیم مقطع بتنی افزایش سرعت کار در اتوکد یکی از مهارت هایی است که هر مهندس هنگام انجام…

لیسپ درج کد ارتفاعی

۱۸,۰۰۰ تومان

دانلود لیسپ درج کد ارتفاعی در اتوکد به همراه آموزش افزایش سرعت کار در اتوکد یکی از مهارت هایی است…

لیسپ درج مختصات نقاط در اتوکد

۵,۰۰۰ تومان

دانلود لیسپ درج مختصات نقاط در اتوکد به همراه آموزش افزایش سرعت کار در اتوکد یکی از مهارت هایی است…

لیسپ انتقال نقاط به اتوکد

۳۲,۰۰۰ تومان

دانلود لیسپ انتقال نقاط به اتوکد به همراه آموزش افزایش سرعت کار در اتوکد یکی از مهارت هایی است که…

لیسپ مجموع طول خط و کمان

۵,۰۰۰ تومان

دانلود لیسپ مجموع طول خط و کمان در اتوکد به همراه آموزش افزایش سرعت کار در اتوکد یکی از مهارت…