نقشه ساختمان اداری بتنی 6 طبقه

۱۰,۰۰۰ تومان

نقشه ساختمان اداری بتنی 6 طبقه در فایل زیر یک نمونه نقشه ساختمان اداری بتنی 6 طبقه همراه با جزئیات…

نقشه سازه 2 طبقه بتنی

۱۵,۰۰۰ تومان

نقشه سازه 2 طبقه بتنی در فایل زیر یک نمونه نقشه سازه 2 طبقه بتنی همراه با جزئیات اجرایی مناسب…

نقشه اجرایی ساختمان اداری L شکل (سازه فولادی)

۱۰,۰۰۰ تومان

نقشه اجرایی ساختمان اداری L شکل در فایل زیر یک نمونه نقشه اجرایی ساختمان اداری L شکل همراه با جزئیات…

نقشه سازه ای حسینیه همراه با پلان معماری

۱۰,۰۰۰ تومان

نقشه سازه ای حسینیه همراه با پلان معماری در فایل زیر یک نمونه نقشه سازه ای حسینیه همراه با پلان…

پلان سازه ای و معماری دانشگاه (کامل)

۱۰,۰۰۰ تومان

پلان سازه ای و معماری دانشگاه در فایل زیر یک نمونه پلان سازه ای و معماری دانشگاه (نما، برش، اسکلت…

نقشه سازه 6 طبقه فولادی با مهار بند پنجره ای

۱۰,۰۰۰ تومان

نقشه سازه 6 طبقه فولادی با مهار بند پنجره ای در فایل زیر یک نمونه نقشه سازه 6 طبقه فولادی…

نقشه ساختمان بانک (سازه فولادی 4 طبقه)

۱۰,۰۰۰ تومان

نقشه ساختمان بانک (سازه فولادی 4 طبقه) در فایل زیر یک نمونه نقشه ساختمان بانک (سازه فولادی 4 طبقه) همراه…

نقشه برج 19 طبقه فولادی با مهاربند همگرا

۱۰,۰۰۰ تومان

نقشه برج 19 طبقه فولادی با مهاربند همگرا در فایل زیر یک نمونه نقشه برج 19 طبقه فولادی همراه با…

نقشه اجرایی مجتمع 5 طبقه بتنی 24 واحدی

۱۰,۰۰۰ تومان

نقشه اجرایی مجتمع 5 طبقه بتنی 24 واحدی در فایل زیر یک نمونه نقشه سازه 5 طبقه بتنی همراه با…